Webky

DMCA

Porušenie duševného vlastníctva (DMCA)

Vo svojej žiadosti prosím doložte dôkazné informácie, aby sme ju mohli promptne adresovať. Odkaz na predmetné duševné vlastníctvo je vítaný. Prosím berte na vedomie, že informácie tu poskytnuté budú posunuté taktiež osobe, ktorá údajne poskytla obsah porušujúci autorské práva. Pre viac informácií o vašich právach navštívte Digital Millenium Copyright Act pre USA a Directive (EU) 2019/790 pre Digitálny jednotný trh v Európskej únii.

Máte  1000 zostávajúcich znakov Bolo dosiahnuté maximálnej dĺžky odkazu (1000 znakov).

Politika Autorských práv a Duševného Vlastníctva

Duodecad IT Services S.à R.L. ("Duodecad") rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a preto žiadame našich obchodných partnerov, aby konali rovnako. Materiál k dispozícii na alebo prostredníctvom iných webových stránkach môže byť chránený autorským právom a zákonmi na ochranu duševného vlastníctva, platnými v Spojených Štátoch a/alebo v ďalších krajinách. Našou politikou je, za určitých okolností a podľa nášho uváženia, odstránenie materiálu porušujúceho práva, a vypnutie a/alebo uzatvorenie účtov používateľov, ktorí môžu porušovať alebo opakovane porušujú autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva Duodecad a/alebo iných strán..

Oznámenie Porušenia práv k Porušeniu Práv Duševného Vlastníctva

Tento proces je určený len pre záležitosti autorských práv a iného duševného vlastníctva. Na korešpondenciu týkajúcu sa iných záležitostí nebude odpovedané..

Ak si myslíte, že Vaše autorské práva alebo iné práva duševného vlastníctva boli zneužité alebo inak porušené prostredníctvom našich webových stránok, a to spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv podľa zákona Digital Millennium Copyright roku 1998 ("DMCA") alebo podobných zákonov, môžete podať oznámenie o porušení práv. Toto oznámenie by malo byť predložené iba majiteľom práva alebo zástupcom povereným konať v jeho mene. Ak sa rozhodnete požiadať o odstránenie obsahu predložením oznámenia o porušení práva, majte na pamäti, že ste podali podnet na začatie právneho procesu. Nepodávajte falošné sťažnosti. Ak si myslíte, že Váš materiál bol odstránený alebo zakázaný omylom alebo chybnou identifikáciou, môžete podať písomný protipodnet s rovnakou adresou, uvedenou nižšie.

Tvoj oznam o porušení práv by mal obsahovať nasledujúce informácie:

  1. popis diela chráneného autorským zákonom alebo iného predmetu duševného vlastníctva, ktorého sa týka tvoj oznam o porušení práv;
  2. popis, kde údajne došlo k porušeniu autorských práv a súvisiaceho materiálu na stránkach Duodecad, najlepšie uvedením URL adresy stránky;
  3. vyhlásenie, že konáte v dobrej viere, že sporné používanie nie je povolené vlastníkom autorských práv alebo práv duševného vlastníctva, jeho zástupcom alebo zákonom;
  4. Vaše vyhlásenie, vykonané pod trestom krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné a že ste vlastníkom autorských práv alebo majiteľ práv duševného vlastníctva alebo ste oprávnený konať v zastúpení vlastníka autorského práva alebo práva duševného vlastníctva.